Házirend

A Vasas Jégcentrum területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Vasas Jégcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen házirendben foglalt szabályokat.
A Vasas Jégcentrum területére érkezőknek a biztonságos működés érdekében, a létesítményben dolgozók kéréseit, utasításait és figyelmeztetéseit maradéktalanul teljesíteniük kell.

TISZTELT VENDÉGÜNK!

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ ÉPÜLET KÖRÜLI FÜVES TERÜLETEN A PARKOLÁS TILOS, AZ A GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTTATÁSÁT VONJA MAGA UTÁN. PARKOLÁS KIZÁRÓLAG RENDEZVÉNYEKEN, IRÁNYÍTÁS MELLETT, PARKOLÓ ŐRÖKKEL LEHETSÉGES.

KÉRJÜK FENTIEK TUDOMÁSUL VÉTELÉT.

KÖSZÖNETTEL:
VASAS JÉGCENTRUM

 

Általános szabályok:

 • A jégpályát mindenki saját felelősségére használhatja, bármilyen, a jégen és a létesítmény területén történ? balesetért a Vasas Jégcentrum felelősséget nem vállal.
 • A jégkészítés ideje alatt a jégen tartózkodni tilos és balesetveszélyes! Amennyiben illetéktelen személy tartózkodik a jégen, jégkészítést nem áll módunkban elvégezni.
 • Hangoskodó, nem megfelelően viselkedő egyén, alkohol vagy drog befolyásoltsága alatt álló személy a Vasas Jégcentrum területén nem tartózkodhat.
 • A Vasas Jégcentrum területén dohányozni szigorúan tilos! (Dohányozni csak a kijelölt külső területen lehet)
 • A Vasas Jégcentrum területére házi- és egyéb állatott behozni szigorúan tilos!
 • A Vasas Jégcentrum területén labda- és más játékok folytatása tilos!
 • A Vasas Jégcentrum területén görkorcsolyát, rollert, bármilyen más guruló közlekedési eszközt és biciklit használni TILOS!
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (falragaszok, szórólapok, reklámtáblák stb.) tiltott szerencsejáték, hang és képanyag készítése tilos!
 • A Vasas Jégcentrum területén kordonnal és egyéb módon jelzett lezárt területekre bemenni tilos!
 • Vendégeink csak a közönség számára fenntartott területen közlekedhetnek, minden műszaki és üzemi területre bemenni és ott tartózkodni veszélyes és SZIGORÚAN TILOS!
 • A szekrényekben, öltözőkben és a ruhatárban elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, használják a pályákon lévő értékmegőrzőinket, kulcsa a biztonsági szolgálattól elkérhető.
 • Az épületben kamrák működnek, belépésével Ön engedélyét adja, hogy felvétel készüljön Önről és gyermekéről is.

Közönségkorcsolyázásra vonatkozó szabályok:

 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt a jégre lépésnél kötelező a rendezőknek a karszalagot bemutatni.
 • A jégpálya területén tilos csoportos játékot (hoki, fogócska, labdajáték stb.) játszani és gyorskorcsolyában korcsolyázni, valamint lábat emelni, ugrani.
 • - Közönségkorcsolyázás ideje alatt oktatást, csak a Vasas Jégcentrum engedélyével rendelkezők folytathatnak.
 • Közönségkorcsolyázás ideje alatt a menetiránnyal szemben korcsolyázni, a jégpályán tömörülni, a folyamatos korcsolyázást, haladást akadályozni tilos!
 • A rendezőgárda a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a jégpálya egész területén. A jégcsarnok területén mindennemű rongálás anyagi felelősséggel jár.
 • A szekrényekben, öltözőkben és a ruhatárban elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A jégre cipővel, cigarettával, papírzacskóval, műanyagpohárral, csillagszóróval, petárdával, bármilyen csomaggal (hátizsák) bottal vagy egyéb balesetveszélyes tárggyal rámenni szigorúan tilos!
 • A közönségkorcsolyázás ideje alatt az elkerített területen csak az arra illetékesek tartózkodhatnak!
 • Az esetleges balesetekről kötelező baleseti jegyzőkönyvet felvetetni a Biztonsági szolgálat irodájában. Közönség korcsolyázás alatt egészségügyi ügyeletet van, elsősegély az orvosi szobában történik.
 • Az épületben korcsolyával - élvédő nélkül - közlekedni csak az alagsorban szabad, egyéb helyeken tilos! Ellenkező esetben a bérelt korcsolya élezési díját, valamint a járófelületen okozott kár javításának költségét felszámoljuk. A csarnok alagsorán kívül, az épületben, az arra kijelölt helyen korcsolyában csak felhelyezett élvédővel lehet közlekedni.

Jégfelület bérlésére vonatkozó szabályok:

 • A jégfelület bérlési időpontjának pontos betartása kötelező, ettől eltérni szigorúan tilos!
 • A bérlési idő lejárta előtt 5 perccel az első csengő jelzi a bérleti idő végének közeledtét, a második csengő jelzésnél azonnal el kell hagyni a jégfelületet.
 • Az idő túllépése esetén, percenként 1000Ft számlázásra kerül. Többszöri bérlési idő túllépés esetén azonnali szerződésbontásra kerül sor.
 • Öltözők igénybevételére a bérlési idő előtt 30, mérkőzés előtt 90 perccel van lehetőség, ettől egyéb rendezvények alatt eltérhetünk. Az öltözőket a bérlési idő után 30 percen belül kell átadni. Fokozottan ügyeljenek a víz elzárására és a villany lekapcsolására, ennek elmulasztása anyagi felelősséggel jár.
 • A jégbérlőnek írásos formában meg kell jelölniük azon személyeket, akik egész szezonban jogosultak felvenni az öltöző, illetve a szárító kulcsokat. A kulcsot felvevő személynek aláírásával kell igazolnia a felvételt, és neki is kell vissza vinnie a kulcsot a biztonsági szolgálathoz. Az öltözőben elhelyezett tárgyakért a kulcsot felvevő személy felel. Mindkét pályán értékmegőrző áll a bérlők rendelkezésére, melynek kulcsát szükség esetén a biztonsági szolgálattól kérheti az arra jogosult személy.
 • Az öltöző igénybevétele kezdetén jelezni kell, ha rongálás jelei észlelhetőek, ellenkező esetben a felmerülő kár az igénybevevő részére számlázásra kerül.
 • Edzésenként 1 csapatnak 1 öltöző áll rendelkezésére. A bérleti díj tartalmazza az áram és vízszolgáltatást, valamint a jégkészítést.
 • Edzés és mérkőzés alatt a palánk mellett tartózkodni tilos!(kivétel: kezdő korcsolyaoktatás)
 • Edzésnél minden esetben csak edző felügyeletével tartózkodhatnak jégpályán,az eszközök leszedése mindig az edzést befejező csapat feladata. Kijelölt helyre, rendezetten, bérlési idő alatt.
 • A jégpályákon mérkőzést csak előzetes egyeztetés után lehet lebonyolítani, melyhez a csapatoknak kötelezően orvost biztosítani kell.
 • A mérkőzéshez bemelegíteni csak az erre kijelölt helyen lehet.

A házirendben foglalt szabályok megsértése a jégpályáról való kitiltást vonja maga után.
A Vasas Jégcentrum területére való belépéssel a Házirend automatikusan elfogadottnak tekintendő.

Jégcentrum